2016 Nüfus Sayımına göre ilçemizin nüfusu 391. 106'dır.İlimize göre Nüfus Yoğunluğu ise %46.29 'dur.