-Gerekli Belgeler-

a) 15 yaşından büyükler için:

1- Nüfus Cüzdanı  (Değişecek olan),

2- Nüfus Cüzdanı  (Anne, Baba, yoksa Vasisinin),

3- Fotoğraf  ( 2 adet ),

4- Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi (Muhtar onaylı)

b) 18 yaşından küçükler için:

1- Nüfus Cüzdanı  (Değişecek olan),

2- Nüfus Cüzdanı  (Anne, Baba, yoksa Vasisinin),

3- Fotoğraf  ( 2 adet ),

4- Cüzdan Kayıp ise Nüfus Cüzdan Talep Belgesi (Muhtar onaylı)

c) 18 yaşından büyükler için:

1- Nüfus Cüzdanı  (Değişecek olan),

2- Fotoğraf  ( 2 adet ),

3- Cüzdan Kayıp ise Nüfus Cüzdan Talep Belgesi (Muhtar onaylı)

Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesi gereğince

MADDE 67 -

1. Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.