İlçemiz Türkiye'nin önemli turizm değeri taşıyan yörelerinden biridir.  Bazı önemli turistik noktalar aşağıda çıkartılmıştır.
 1. Kurşunlu Külliyesi
             Kurşunlu Külliyesi, 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir eserdir. Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517 yılında yapılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre, Büyük Kervansaray hariç, külliye içinde bulunan binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında inşa ettirilmiş ve muhtemelen 1525 yılında tamamlanmıştır. Külliye; cami, şadırvan, zâviye (medrese), talimhane, harem, imâret, Mevlevî şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşmaktadır. 
 
 
 
 
2. Odunpazarı Evleri
           Bütün gizemi ve ihtişamı ile görenleri kendine hayran bırakan Odunpazarı ve onun eşsiz evleri, sizleri görsel ve kültürel bir şölene davet ediyor.  Odunpazarı Evleri’ni Yaşatma Projesi bu tarihi ve kültürel mirasın dünyaya tanıtılması açısından önemli bir girişim. Bu proje kapsamında öncelikle geleneksel Odunpazarı evlerinin yoğun olarak bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 Camii, 1 Külliye, 2 Kervansaray, 15 Çeşme, 1 Han’in restorasyonu ve aslına uygun yapımı gerçekleştirilmiş ve böylelikle Odunpazarı evleri tüm ihtişamı ile gün ışığına çıkmasına katkı sağlanmıştır.
 
   
   
 
 
3. Şelale Park 
Şelale Park, İlçemiz Çankaya Mahallesi Şehit Mustafa Yıldız Sokak’ ta 38.000 m² lik alanda yeşil ve konforun keyfini muhteşem bir Eskişehir manzarası sunuyor.
1.400 m2 lik alana sahip Eskişehir’ in en büyük şelalesi, çocuk oyun alanı, çocuk spor alanı, yürüme yolları, seyir terası, ahşap yel değirmeni, mini anfitiyatrosu ve oturma alanları ile zengin bir donanıma sahip parkın içerisinde bulunan restoran ve kafeterya ise sadece Odunpazarlılara değil şehrin her yerinden gelen vatandaşlara nefis şehir manzarası eşliğinde ev sahipliği yapıyor.
 
 
 
 
 
 
 
4. Karacaşehir Camii ve Karacahisar Kalesi
Eskişehir'in 8 km güneybatısında bulunan Karacasehir Osmanlı İmparatorluğunun başlangıcı olan Osmanlı Beyliğinin ilk yerleşim yeridir.
İlk Osmanlı gümüş sikkesi de burada basılmıştır. Osmanlı Beyliği burada Söğüt'e geçişle birlikte büyümeye başlamıştır.
12. yüzyıl ortalarında Bizans imparatoru Manuel Commenos tarafından Türklerden korunmak için yaptırılan kalenin kalıntıları bulunmaktadır, iç içe iki sıra halinde yapılan surlar kulelerle desteklenmiştir.
İlçemiz Karacahisar Köyü'nde bulunan camide Osmanlıların kurucusu olan Osman Gazi adına ilk hutbe 1299 yılında okutulmuş, yani Osmanlılar ilk defa  bu bölgede kendilerini devlet olarak ilan etmişlerdir.
 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İLK FETHETTİĞİ KALE KARACAHİSAR
Karacaşehir Köyü'nde bulunan kale Osmanlıların ilk ele geçirdikleri Bizans Kalesi olarak tarihte geçmektedir. Hatta Osmanlıların kurucusu olan Osman Gazi adına ilk hutbe burada okutulmuş, yani Osmanlılar devlet olarak ilk burada kendilerini ilan etmişlerdir. Kommenos Saldırısını desteklemek için inşaa edilen Karacahisar Kalesi yapımında artık terk edilmiş olan antik Dorylaion ve çevre yerleşimlerinden getirilmiş olan devşirme taşlar kullanılmıştır. Surlarda yazıtlar ve belki de Dorylaion'un tiyatrosuna ait oturma sıraları mevcuttur.
Kale, buraya gelen Kayı Boyu tarafından Bizanslılardan ele geçirilmiş ve buradan Osmanlılar batıya Söğüt yönüne doğru yayılmaya başlamışlardır. Osman Gazi'nin bu başarısı üzerine, Selçuklu Sultanı, kendi adına sikke basması ve hutbe okutması iznini vermiş, yani Osmanlı Beyliğini tanımıştır.
14. yüzyıl sonunda Bizanslılar'ın iyice batıya çekilmesi üzerine kale stratejik önemini kaybetmiştir.
1050 m yüksekliğindeki bu tepe bütün Eskişehir Ovası'na hakim bir noktadadır.
 
 
5. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi
 
2007 Yılında hizmete açılan müze üç tarihi evin restore edilmesiyle oluşan bina içinde yer almaktadır Hammaddesi cam olan bir birinden güzel eserleri burada seyrederek bir camdan ne kadar harika eserler çıkabileceğini görme şansına bu müze sayesinde kavuşabilirsiniz.
 
   
 
 
 
 
 
   
6. Lületaşı Müzesi:
           60 sanatçıya ait 400 civarında eseri bünyesinde bulunduran Lületaşı Müzesi, 2008 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurşunlu Külliyesinde yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılmıştır.
 
 
 
 
 7. Atlıhan El  Sanatları Çarşısı
 
Han, Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi kapsamında 2006 yılında, orjinal mimarisi göz önünde bulundurularak Atlı Han adıyla  yeniden inşa edildi. 675 metrekarelik bir alanda yer alan han,  geleneksel mimari unsurları da içinde barındıran bir yapıdır.
 
 
 
 
 
8. Mevlevihane
 
Odunpazarı sit alanı içinde, Paşa Mahallesinde bulunan Kurşunlu Camii ve etrafındaki yapılardan oluşmaktadır. Yaklaşık 7645m2 lik bir alana yayılan Külliyenin merkezinde, Kurşunlu Cami yer alır. Kurşunlu Camii, kubbesinin kurşun levhalar ile kaplı oluşundan bu isimle anılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre Büyük Kervansaray hariç, binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında (Mimarı Acem Ali) inşa ettirilmiştir.  Mevlevîhâne’nin bulunduğu mahalle adını, vezir Mustafa Paşa’nın ismine atfen, “Paşa Mahallesi” olarak, Kanuni Sultan Süleyman devrinde almıştır.Külliye'de ziyarete açık mekanlar: Kurşunlu Cami,Kurşunlu Kütüphanesi, derviş odaları (Sanatkarlar Çarşısı), Matbah (cam atölyesi), Semahane, Lületaşı Müzesi ve derviş odalarının arka tarafında bulunan Eskişehir Mevlevîhanesi post-nişinlerinden Hasan Hüsnü Dede ve babasına ait aile kabristanı.
 
 
9. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Balmumu Heykeller Müzesi
 
Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan “Madam Tussaud” Müzesi’nin Türkiye’deki ilk örneği olan “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi”nde, yerli ve yabancı ünlü 160 kişinin heykeli yer almaktadır.
Müzede, Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan heykelleri, Atatürk’ün ailesinin yanı sıra yerli ve yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren heykelleri, değişik dekorlar önünde sergilenmektedir. Müzede aynı zamanda Eskişehir’in ve Türkiye’nin tarihinden kesitlere de yer verilmiştir. Zaman içinde Eskişehir’e gelecek olan ünlü kişilerin ölçüleri alınıp, özel fotoğrafları çekilerek yapılacak olan balmumu heykelleri de müzedeki yerini alacaktır. 
  Müzeyi ziyaret edenler profesyonel fotoğraf ekibimize balmumu heykellerle birlikte fotoğraflarını çektirebilmektedirler. Müzenin gelirleri bağış şartı gereğince kız çocukları ile engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.